Nauka

Teledetekcja: definicja i wykorzystanie

  • Author: 
  • Możliwość komentowania Teledetekcja: definicja i wykorzystanie została wyłączona

Teledetekcja, pomimo tego, że sam wyraz może z pozoru malutko mówić przeciętnemu Kowalskiemu, to metodologia badań, z jaką każdy człowiek ma raz na jakiś czas do czynienia. Jeżeli rzucilibyśmy przechodniom spotkanym na ulicy pytanie, co to jest teledetekcja, prawdopodobnie niewielki odsetek udzieliłby odpowiedzi. No ewentualnie, że przypadkowo byłby to student lub jakiś człowiek zajmujący się teledetekcją zawodowo.

Co to jest teledetekcja?

Więc, czym jest teledetekcja? Chcąc zaprezentowanie pierwszej, krótkiej odpowiedzi, chce się zakomunikować, że jest to sposób badań na odległość za pomocą czujników. Sam wyraz teledetekcja znaczy mniej więcej: tele – zdalna, detekcja – wykrywanie sygnałów. Teledetekcja bywa dzielona na dwa gatunki: teledetekcję aktywną jak i teledetekcję pasywną. Analizy z wykorzystaniem teledetekcji prowadzi się tak samo z ziemi, jak i z dużych wysokości, przykładowo z satelitów.
Teledetekcja aktywna to nadawanie i odbieranie sygnałów wysłanych, a w dalszej kolejności odbitych przez wybrany obiekt. Przykładem jest min.: radar – wysyłanie i odbieranie mikrofali.
Idąc dalej teledetekcja pasywna to odbieranie sygnałów nadawanych przez analizowany obiekt. Tutaj przykładem może być chociażby robienie zdjęć. Zdjęcie jest bowiem niczym innym, jak zapisem odbijanego przez fotografowane obiekty światła.
Teraz chyba, po podaniu owych przykładów, natychmiastowo definicja teledetekcji nabiera jaśniejszego wyrazu i zauważalne jest, że systematycznie mamy z nią do czynienia w codziennym życiu. Jeśli nie każdy, to na 100% większość z nas. Teledetekcja umożliwia badanie miejsc, do jakich ludzie osobiście nie mogę się zbliżyć czy też tego typu działanie jest wyjątkowo trudne.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję?

Teledetekcja wykorzystywana jest w ogromnej ilości części życia. Stykają się z nią tak samo inżynierowie, jak i ludzie korzystający z stworzonych za ich sprawą narzędzi. Jest użytkowana np. w:
– robotyce – roboty mają czujniki, w efekcie czego, widzą otoczenie
– produkcji samochodów – samodzielne samochody przyszłości będą umiały poruszać się dzięki różnego rodzaju czujnikom
– wojskowości – podglądanie, co położone jest w budynku, który ma zostać zaatakowany
– badaniu środowiska naturalnego – zasięg badań jest tak wielki, że będzie on przeanalizowany w innym akapicie.

Teledetekcja a środowisko naturalne?

Dzięki teledetekcji realne jest sumienne badanie jak i eksplorowanie kuli ziemskiej. Tak samo jej terenów, jak i atmosfery. Teledetekcja środowiska naturalnego umie dać nam odpowiedź na m.in, takie kwestie:
– jak ukształtowany jest teren, np. w niezaludnionym obszarze ziemi czy też np. na dnie rzeki czy w skrajnych przypadkach na pozostałych planetach
– jak bardzo zanieczyszczona jest atmosfera na określonym obszarze, dzieje się to poprzez przebadanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak przedstawia się stan flory na określonym terenie, również w akwenach wodnych

Zwracając uwagę na wielkie zastosowanie teledetekcji, jest ona systematycznie coraz bardziej obleganą gałęzią nauki. Coraz więcej uczelni otwiera specjalizacje a także kursy kształtujące specjalistów w tej materii. Po pierwsze daje to coraz większe postępy w tej dziedzinie, co z kolei maksymalizuje popyt na używanie teledetekcji, z uwagi na coraz wspanialsze możliwości techniczne i zakres stosowania.